• 16. seznam neplačnikov davkov CURS

  16. seznam neplačnikov davkov CURS Foto: Carinska uprava RS 08.07.2014Carinska uprava RS objavlja 16. seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. 6. 2014 presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Več
 • Uporaba postopka TIR v Ruski federaciji

  Uporaba postopka TIR v Ruski federaciji Foto: Carinska uprava RS 04.07.2014Zvezna carinska služba Ruske federacije je podaljšala pogodbo nacionalnemu garantnemu združenju do 30. novembra 2014. Več
 • Trošarine v Sloveniji: prvih petnajst let

  Trošarine v Sloveniji: prvih petnajst let Foto: Carinska uprava RS 01.07.2014Letos mineva petnajst let od uvedbe trošarinskega sistema v carini. Zakon o trošarinah se je v Sloveniji začel uporabljati 1. julija 1999. Več
 • Poseben trošarinski nadzor

  Poseben trošarinski nadzor Foto: Carinska uprava RS 27.06.2014Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost trgovine na debelo z izdelki s tarifnima oznakama 2710 19 91 in 2710 19 99, si mora pridobiti trošarinsko dovoljenje. Novost se začne uporabljati 1. julija 2014. Več
 • Spremenjena ureditev za zemeljski plin iz omrežja

  Spremenjena ureditev za zemeljski plin iz omrežja Foto: Evropska komisija 16.06.2014Spremenjena ureditev za zemeljski plin iz omrežja posebej opredeljuje trošarinskega zavezanca in obveznost za obračun trošarine za zemeljski plin iz omrežja. Uporabljati se začne 1. 7. 2014. Več
 • Nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov

  Nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov Foto: Carinski urad Brežice 16.06.2014Mobilne enote Carinske uprave RS bodo julija 2014 začele opravljati nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov. Nadzor bo pripomogel k večji varnosti tovornega in avtobusnega prometa na slovenskem cestnem križu. Več
 • 50-letnica carinskega laboratorija v Ljubljani (video)

  50-letnica carinskega laboratorija v Ljubljani (video) Foto: Carinska uprava RS 07.05.2014Carinski laboratorij v Ljubljani je začel delovati v okviru Carinarnice Ljubljana leta 1964. V sodobni carinski službi je tehnična podpora carinikom. Več

JAVNE OBJAVE

Javna naročila

Javne dražbe

Javni natečaji

Stvarno premoženje

Seznam neplačnikov davkov

 

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI CURS

Zakonodaja EU

Slovenska zakonodaja

Navodila/pojasnila CURS

 

 

CARINA

Carinski status blaga

Carinska tarifa

Poreklo blaga

Carinska vrednost

Carinski dolg

 

 

OSTALE DAJATVE

DDV

DMV

DDMV

Trošarine

Okoljske dajatve

CARINSKI POSTOPKI

Uvoz

Izvoz

Tranzit

Druge rabe ali uporabe

 

CARINSKE LISTINE

EUL

Dovolilnice v cest. prometu

Zvezek ATA

 

PREPOVEDI IN OMEJITVE

Tekstil, jeklo in les

Ogrožene rastl. in žival. vrste

Dvojna raba

Intelektualna lastnina

Jedrske in radioaktivne snovi

Kulturna dediščina

Odpadki

Orožje, strelivo, eksplozivi

Ozonski plašč

Prep. droge in predh. sest.

Rastline

Varnost proizvodov

Zdravila

Živali

Živila

PODJETJA

Zastopanje v carinskih zadevah

Registracija EORI

Status AEO

Poenostavitve

Enotno dovoljenje EDPP

Poročanje v INTRASTAT

Plačevanje in zavarov. 

 

OBČANI

Proizvodnja vina in žganja

Vračilo trošarine obdel. zemljišč

Nakup blaga

Uvoz blaga

Vračilo DDV

Poštne pošiljke

Selitev

Potovanje

Kontrola gotovine

    

 

IZVRŠBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE 

Davčna izvršba

Aplikacija E-izvršbe

Pristojnosti CURS po ZP-1

Izvrševanje nalog po ZOPNI

 

E-CARINA

E-poslovanje

AIS - uvoz

ICS

AES - izvoz

ECS

NCTS - tranzit

MRN sledenje

EMCS - trošarine

MNAD - nadzor

ELM

Skupne deklaracije

E-izvršbe za predlagatelje

E-izvršbe za dolžnike

Instrument zavarovanja

EU pomožni postopki

Nacionalni pomožni postopki 

 

 

POGOSTO ISKANO

TARIC SLO (dig. potrdilo)

TARIC EU (prost dostop)

KVOTE

Protidamp. in izrav. ukrepi

INTRASTAT

E-izvoz

Tečajne liste

Inf. o delovanju inf. sistemov

 

Izpostavljene vsebine

 • CARINSKI LABORATORIJ

  Carinski laboratorij v Ljubljani je začel delovati leta 1964. V tem času je zamenjal tri lokacije. Krajši čas je deloval v bivših prostorih tedanje hale IX v Javnih skladiščih, leta 1968 pa je bil preseljen v prostore na sedanji Šmartinski cesti 152, kjer je deloval do konca septembra 2000. Danes domuje v pritličju Generalnega carinskega urada na Šmartinski cesti 55.  

    

  Več

 • LETNO POROČILO 2013

  Izšlo je letno poročilo Carinske uprave RS za leto 2013.

   

  Več

 • NEPLAČNIKI DAVKOV

  Carinska uprava RS od 15. aprila 2013 mesečno javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi. Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov.  

  Več